KONTAKTNÍ INFORMACE

BC. KATEŘINA BUCHTOVÁ
PROVOZNÍ ŘEDITELKA
BC. DENISA HÜBLOVÁ
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA
Ing. Olena Dmytryk, DiS.
hlavní nutriční terapeut, školitel
Tomáš Nevídal
IT ŘEDITEL

SDÍLEJTE SVŮJ ÚSPĚCH S PŘÁTELI!